PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZE SPRZĘTEM POWODUJACYM NARUSZENIE CIĄGŁOŚCI TKANEK

  1. Sprzęt powodujący naruszenie ciągłości tkanek po użyciu zanurzyć całkowicie w roztworze środka dezynfekcyjnego, sporządzonego zgodnie z informacja producenta (procentowość roztworu i czas dezynfekcji dostosowane do wymaganego działania). Nie przekraczać zalecanego czasu ekspozycji.
  2. Po dezynfekcji sprzęt oczyścić w myjce ultradźwiękowej lub pod bieżącą wodą. Jeżeli jest to konieczne czynność powtórzyć. Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek cząstek organicznych na sprzęcie.
  3. Po czyszczeniu należy wysuszyć narzędzie, w przeciwnym razie może skorodować.
  4. Narzędzia przeznaczone do sterylizacji umieścić w metalowym pojemniku (dotyczy sterylizatorów na suche gorące powietrze) lub pakować w pakiety, zalecane przez producenta sterylizatora (dotyczy autoklawów), a następnie sterylizować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Nie przekraczać 135 stopni C. Po sterylizacji sprzęt do czasu użycia przechowywać w opakowaniach, w których był sterylizowany.
  5. Posiadane sterylizatory poddawać kontroli skuteczności procesów sterylizacji:
  • za pomocą rurek Browne’a w sterylizatorach na suche gorące powietrze,
  • przy użyciu pasków wskaźnikowych w autoklawach.
G-XSJDNBND7S UA-161811577-1